7201 sayılı kanunun* Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat başlıklı maddesidir. yönetim, aidat ve diğer ortak giderlerle ilgili tebligat yapılması noktasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Yurt içi adresi bilinmeyen yahut olmayan* kat maliki için yapılan icra takibini kesinleştirmek için çok güzel bir çıkış yolu.

--- alıntı ---

kat mülkiyeti kanununun uygulandığı hallerde, ortak taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm sahibi, apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, türkiye'de bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. apartman yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat yapılamaması hallerinde, bundan sonraki bütün tebligatlar, o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. tebligatın bir örneği apartman girişinde bulundurulacak ilan tahtasına asılır. bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilân tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır.

--- alıntı ---
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar