tek sayılık mizah gazeteleri

1908'in (meşrutiyet yılları) coşkulu havasında, o dönemin serbestiyet atmosferin basın ve yayın alanında bir patlama yaşanmıştır. devr-i hamidi'nin istibdad dönemi olarak anılmasını hatıra getirirsek bu atmosferi anlamak daha kolay olur. istibdad döneminde sansür öyle boyutlara varmışmıştır ki yıldız sarayı'nı ve sultan hamidi hatırlatan, ima eden birçok içerik sansüre uğramıştır. hatta bu dönemde basılan evliya çelebi seyahatnamesi gibi klasik eserlerde bile sansür uygulanmıştır. 1908'i önceleyen bu atmosfer yerini hürriyet coşkusuna bırakınca basın ve yayın sahası da bundan etkilenmiştir. bu sahada yer alan mizah dergileri de elbette bundan nasibini almıştır.

öyle ki bazı dergilerin içeriği dışında bizzat kendisi bir mizah unsuru olmuştur. bunlar çıngırak, el-üfürük ve el-üfürük'e zeylen körük gibi isimler taşımanın yanında, eşref saatte bir çıkar, asri mecmua gibi mottolarla da kendini belli etmiştir.

tabii tek sayılık çıkan mecmualar sadece mizahla sınırlı değildi. başka başka sebeplerden yarım kalan ve tek sayı olarak çıkan dergiler de mevcuttur. işte bu sonuncularla beraber tek sayılık mizah dergilerini de içeren bir bibliyografya çalışması da yapılmıştır.

bu konuda muhterem büyüğüm selahattin öztürk, tek sayılık süreli yayınlar bibliyografyası başlığı altında bir bibliyografya hazırlayarak araştırmacıların istifadesine sunmuştur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar