tekvir suresi

81-et-tekvã®r

mekke'de inmişŸtir, 29 (yirmidokuz) ã¢yettir. sã»renin başŸında güneşŸin dürülmesinden söz edilmişŸ ve adını da buradan almışŸtır. sã»renin söz dizisinde, ihtiva ettiğŸi konuya ilişŸkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikã® taklit edilemez bir ã¢henk vardır.

rahmã¢n ve rahã®m (olan) Allah'ın adıyla.

1. güneşŸ katlanıp dürüldüğŸünde,

2. yıldızlar (kararıp) döküldüğŸünde,

3. dağŸlar (sallanıp) yürütüldüğŸünde,

4. gebe develer salıverildiğŸinde,

5. vahşŸã® hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğŸinde,

6. denizler kaynatıldığŸında,

7. ruhlar (bedenlerle) birleşŸtirildiğŸinde,

8. diri diri toprağŸa gömülen kıza, sorulduğŸunda,

9. "hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.

10. (amellerin yazılı olduğŸu) defterler açıldığŸında,

11. gökyüzü sıyrılıp alındığŸında,

12. cehennem tutuşŸturulduğŸunda,

13. ve cennet yaklaşŸtırıldığŸında,

14. kişŸi neler getirdiğŸini öğŸrenmişŸ olacaktır.

15. şŸimdi yemin ederim o sinenlere ,

16. o akıp akıp yuvasına gidenlere,

17. kararmaya yüz tuttuğŸunda geceye andolsun,

18. ağŸarmaya başŸladığŸında sabaha andolsun ki,

19. o (kur'an), şŸüphesiz değŸerli,bir elçinin (cebrail'in) getirdiğŸi sözdür.

20. o elçi güçlü, arşŸ'ın sahibi (allah'ın) katında çok itibarlıdır.

21. o orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

22. arkadaşŸınız (muhammed) de mecnun değŸildir.

23. andolsun ki, onu (cebrail'i) apaçık ufukta görmüşŸtür.

24. o, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

25. o lã¢netlenmişŸ şŸeytanın sözü de değŸildir.

26. hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

27. o, herkes için, bir öğŸüttür,

28. sizden doğŸru yolda gitmek isteyenler için de.

29. alemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
devamını gör...
81-et-tekvã®r

mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. sã»renin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. sã»renin söz dizisinde, ihtiva ettiği konuya ilişkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel bir musikã® taklit edilemez bir âhenk vardır.

rahmân ve rahã®m (olan) Allah'ın adıyla.

1. güneş katlanıp dürüldüğünde,

2. yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,

3. dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,

4. gebe develer salıverildiğinde,

5. vahşã® hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,

6. denizler kaynatıldığında,

7. ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

8. diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,

9. "hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.

10. (amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,

11. gökyüzü sıyrılıp alındığında,

12. cehennem tutuşturulduğunda,

13. ve cennet yaklaştırıldığında,

14. kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

15. şimdi yemin ederim o sinenlere ,

16. o akıp akıp yuvasına gidenlere,

17. kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,

18. ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,

19. o (kur'an), şüphesiz değerli,bir elçinin (cebrail'in) getirdiği sözdür.

20. o elçi güçlü, arş'ın sahibi (allah'ın) katında çok itibarlıdır.

21. o orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

22. arkadaşınız (muhammed) de mecnun değildir.

23. andolsun ki, onu (cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.

24. o, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

25. o lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.

26. hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

27. o, herkes için, bir öğüttür,

28. sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.

29. alemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
devamını gör...
öncelikle #2048379">#2048379 ... ''diri diri topra?a gömülen k?za, hangi günahtan dolay? öldürüldün diye soruldu?unda'' ayeti bile insanl???m?z? sorgulamam?za yetecek olan suredir. polis filminde musa rami'nin kendi kafas?na silah? dayad??? sahnede devreye giren ?iirselli?i yüksek suredir ayn? zamanda. müthi? k?yamet betimlemeleri vard?r.
devamını gör...
insanı acıtan, titreten, ürküten, sallayan, dehşet bi suredir. hele ki abdussamed "bi eyyi zenbin gutilet" dediği zaman dünya yıkılır içimizde.
modern dünyaya nasıl da güzel hitap eder söz ettiğim ayet.
o ayeti abdussamedden dinleyipte hala kürtaj yapan anne vicdani duygularını kaybetmiş bir insandır.yazıktır.
devamını gör...
ingilizce meali: *
*

this chapter has 29 verses.

ın the name of Allah, most gracious, most merciful.

1. when the sun (with its spacious light) is folded up;

2. when the stars fall, losing their luster;

3. when the mountains vanish (like a mirage);

4. when the she-camels, ten months with young, are left untended;

5. when the wild beasts are herded together (in human habitations);

6. when the oceans boil over with a swell;

7. when the souls are sorted out, (being joined, like with like);

8. when the female (infant), buried alive, is questioned -

9. for what crime she was killed;

10. when the scrolls are laid open;

11. when the sky is unveiled;

12. when the blazing fire is kindled to fierce heat;

13. and when the garden is brought near;-

14. (then) shall each soul know what it has put forward.

15. so verily ı call to witness the planets - that recede,

16. go straight, or hide;

17. and the night as it dissipates;

18. and the dawn as it breathes away the darkness;-

19. verily this is the word of a most honorable messenger,

20. endued with power, held in honor by the lord of the throne,

21. with authority there, (and) faithful to his trust.

22. and (o people!) your companion is not one possessed;

23. and without doubt he saw him in the clear horizon.

24. neither doth he withhold grudgingly a knowledge of the unseen.

25. nor is it the word of a satan accursed.

26. when whither go ye?

27. verily this is no less than a message to (all) the worlds:

28. (with profit) to whoever among you wills to go straight:

29. but ye shall not will except as Allah wills,- the cherisher of the worlds.
devamını gör...
kıyametten önce abdulbasit abdussamed'i getirir akla. hayalimdir onun gibi okumak. tabi önce ezberlemek gerekiyor; akciğere dördüncü kolayca bulunur nasıl olsa. o ne ciğer kardeşim; körük mübarek.
devamını gör...

mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir.

1. güneş, dürüldüğü zaman,
2. yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
3. dağlar, yürütüldüğü zaman,
4. gebe develer salıverildiği zaman.
5. yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
6. denizler kaynatıldığı zaman,
7. ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
8, 9. diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10. amel defterleri açıldığı zaman,
11. gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
12. cehennem alevlendirildiği zaman,
13. cennet yaklaştırıldığı zaman,
14. herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
15, 16. andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
17. andolsun, yöneldiği zaman geceye,
18. andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
19, 20, 21. o (kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (cebrail'in) getirdiği sözdür.
22. (ey kureyşliler!) sizin arkadaşınız (muhammed) bir deli değildir.
23. andolsun o, cebrâil'i apaçık ufukta gördü.
24. o, gayb hakkında cimri değildir.
25. kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. (hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz? ( fe eyne tezhebun )
27, 28. o, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
29. âlemlerin rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
devamını gör...
15.
1. güneş katlanıp dürüldüğünde,

2. yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,

3. dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,

4. gebe develer salıverildiğinde,

5. vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,

6. denizler kaynatıldığında,

7. ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

8. diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,

9. "hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.

10. (amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,

11. gökyüzü sıyrılıp alındığında,

12. cehennem tutuşturulduğunda,

13. ve cennet yaklaştırıldığında,

14. kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

15. şimdi yemin ederim o sinenlere ,

16. o akıp akıp yuvasına gidenlere,

17. kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,

18. ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,

19. o (kur'an), şüphesiz değerli,bir elçinin (cebrail'in) getirdiği sözdür.

20. o elçi güçlü, arş'ın sahibi (allah'ın) katında çok itibarlıdır.

21. o orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

22. arkadaşınız (muhammed) de mecnun değildir.

23. andolsun ki, onu (cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.

24. o, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

25. o lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir.

26. hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

27. o, herkes için, bir öğüttür,

28. sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.

29. alemlerin rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
devamını gör...
mekke'de nâzil olmuş olup 29 âyettir. ilk âyette geçen kuvvirat kelimesinin masdar şekli, sûreye isim olmuştur. yuvarlak bir cismi dürmek, devirmek, yuvarlamak, herhangi bir şeyi yuvarlak bir şeye sarmak, dolamak veyâ ışığını giderip köreltmek anlamlarına gelir. sûrenin esas hedefi, insanların ölümden sonra dirilip dünyâda işlediklerinin hesâbını vereceklerini bildirmektir.

* *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar