tevrat

semavi olarak adledilen dinlerin ilki olan yahudiğŸin kutsal kitabı. eski ahit olarak da geçer, yahudiler haricinde protestanlar da kutsal sayar. tekvin (yaratılışŸ) bölümüyle başŸlar ve malaki ile son bulur. müslümanlar tevrat'ın tahrif edildiğŸine inanır ve iman etmezler. gerçi incil için de aynı şŸey söz konusudur.
devamını gör...
müslümanlar için de hak kitaptır, çünkü kuran'da zikredilmektedir. ancak içinde bozulmuş bölümler bulunmaktadır. okunduğu zaman bu bölümleri hemen fark etmek mümkündür. zaten kuran'a mutabık olan yerler bizim için önemlidir. bu nedenle her müslüman içeriğini bilmelidir. kuran ile mutabık olan yerleri çok güzel öğütler içermektedir. http://www.harunyahya.org/i...
devamını gör...
hinduizmin vedalarından sonra bugün mevcud olan kutsal kitapların tarih bakımından en eskisi, yahudiliğin kutsal kitabı eski ahid'in ilk bölümü olan tevrattır. tarihi m.ö 13. yüzyıla kadar dayanır. yahudilerin dini ve gayri dini hayatı ile ilgili kural ve hükümler ihtiva eder. tevratın ibranice karşılığı olan "torah" kelimesi yahudi kültüründe hem eski ahid'in bütününü hem de onun ilk beş kitabı için kullanılmaktadır. müslümanlar ise "tevrat" kelimesiyle genellikle hz. musaya verilen kutsal kitabı kastederler.
devamını gör...
musa'yla israilliler rab'be şu ezgiyi söylediler: 'ezgiler sunacağım rab'be, çünkü yüceldikçe yüceldi; atları da, atlıları da denize döktü.'

rab gücüm ve ezgimdir, o kurtardı beni. o'dur tanrım, övgüler sunacağım o'na. o'dur babamın tanrısı, yücelteceğim o'nu.

savaş eridir rab, adı rab'dir.

denize attı firavunun ordusunu, savaş arabalarını. kızıldeniz'de boğuldu seçme subayları.

derin sulara gömüldüler, taş gibi dibe indiler.

senin sağ elin, ya rab, senin sağ elin korkunç güce sahiptir. altında düşmanlar kırılır.

devrilir sana başkaldıranlar büyük görkemin karşısında, gönderir gazabını anız gibi tüketirsin onları.


burnunun soluğu karşısında, sular yığıldı bir araya. kabaran sular duvarlara dönüştü, denizin göbeğindeki derin sular dondu.

düşman böbürlendi: 'peşlerine düşüp yakalayacağım onları' dedi, 'bölüşeceğim çapulu, dileğimce yağmalayacağım, kılıcımı çekip yok edeceğim onları.'

üfledin soluğunu, denize gömüldüler, kurşun gibi engin sulara battılar.

var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya rab? senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı?

sağ elini uzattın, yer yuttu onları.

öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka, kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.

uluslar duyup titreyecekler, filist halkını dehşet saracak.

edom beyleri korkuya kapılacak, moav önderlerini titreme alacak, kenan'da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.

korku ve dehşet düşecek üzerlerine, senin halkın geçinceye dek, ya rab, sahip olduğun bu halk geçinceye dek, bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.

ya rab, halkını içeri alacaksın. kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere, ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin, ya rab!

rab sonsuza dek egemen olacak.
devamını gör...
hatalı bilinenin aksine, ne tarihi kaynaklara ne de kuran'a göre hz. musa'ya verilen kitabın ismi değildir. tevrat peygamberlerin (yakup, yusuf, musa, harun, davud... ) israiloğullarına hükmettikleri kurallara, vahyin geneline verilen addır.

ayrıca kur'an'da, "isa'ya incil'i verdik" (5:46, 57:27) anlamına gelen ayetler mevcutken, "musa'ya tevratı verdik" anlamına gelen bir ayet yoktur.
devamını gör...
yunan mitolojisiyle yarışabilecek olduğunu müşahade ettiğimi rahatlıkla ifade edebileceğim bir kitaptır. ayrıca erkeklerin sünnet edilmesi ile ilgili kur'an-ı kerim'de bir ayete rastlayamazken, tevrat'ta bunu açıkça görebiliriz.
devamını gör...
Allahın sözlerinin batılla bulamaç edildiği yahudilerin ve hıristiyanların elindeki kitabın tekvin kısmından anlıyoruz ki;

meşhur bir peygamber baba bir kız kardeşiyle evlidir...(haşa ibrahim-a.s-)

meşhur bir peygamberin sarhoşken kızlarından çocukları olmuştur...(haşa lut-a.s-)

meşhur peygamberlerin(haşa süleyman,davud ve isa mesih-a.s-) soyları bir kayınpederle(yahuda) gelinin(tamara) zinasına dayanmaktadır...

meşhur bir peygamber(haşa yakup-a.s-) peygamber babasını(haşa ishak-a.s-) aldatıp peygamber olmuştur...

meşhur bir peygamber(haşa yakup-a.s-) haşa ve kella Allah ile güreşip Allahı yenmiştir...

bunlar akıllara ziyan gerçeklerdir...
devamını gör...
bu muharref tevrattaki abukluklar bahsedilenle bitmez zira haşa kız kardeşiyle evli olan ibrahim peygamber 2 krala birden çok güzel eşini kız kardeşi diye tanıtarak nikahlarına almalarını sebep olmuş ancak Allahın müdahalesiyle karısını geri almıştır.

bunlar düpedüz Allaha ve resullerine iftiradır. bu onursuzluğu değil bir resule sıradan bir mümine söylemek bile ne büyük vebaldir.
devamını gör...
o meşhur 10 emir şöyledir, ilerde siyasete girerseniz aklınızda bulunsun:
1- seni mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran tanrın yahve benim.
2- karşımda başka ilahların (tanrıların) olmayacaktır.
3- tanrın rabbin ismini boş yere ağza almayacaksın; çünkü rab kendi ismini boş yere ağza alanı suçsuz tutmayacaktır.
4- şabbat (cumartesi) gününü takdis etmek için onu hatırında tut. altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün tanrın rabbe şabbat'tır; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksın; çünkü rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti; bunun için rab şabbat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.
5- babana ve anana hürmet et, ta ki, tanrın rabbin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun.
6- katletmeyeceksin.
7- zina etmeyeceksin.
8- çalmayacaksın.dünya kupasında bu vuvuzela meretini de çalma
9- komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin.
10- komşunun evine tamah etmeyeceksin; komşunun karısına yahut kölesine yahut eşeğine yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.
devamını gör...
muharref tevratta ki haşa bir başka peygamber tasviri ise şöyledir komutanının(bu komutan uriyadır) karısına göz diken ve onunla zina eden(haşa hz. davut) kocasını bilerek savaşta telef ettirir ve bu zina nın meyvesi haşa bir başka peygamberdir(ki bu haşa hz. süleymandır).

devamını gör...
ayrıca muharref tevrat ın ilk beş kitabı/kısmı hz. musaya indiği söylenir ama 5.inci kitapta hz. musa nın ölümü ve nereye gömüldüğü anlatılır. hz. musaya inen bir kitap nasıl hz. musa nın ölümünden bahsedebilir ki. mantık var mı bunda yok ama yahudi ve hıristiyanlar bunların hz. musa ya inen saf Allahın vahyi olduğuna inanırlar(halbuki kur an a göre mevcut tevrat içinde vahiy de barındıran değiştirilmiş kitaptır...gerçekten muharref tevratla kuran ın paralel olduğu kısımlarda vardır...zaten Allah bu kısımları kuran da tasdik ettiğini bildiriyor)

devamını gör...
çelişkiler muharref kitabı mukaddes in eski antlaşmasında olduğu gibi yeni antlaşmasında da tüm hızıyla devam eder...gerek hz.isa nın soy seceresindeki incil-incil tevrat-incil noktasında çelişki ve açık maddi hatalar gerekse hz. isa nın petrus a horoz etmeden üç kere beni inkar edeceksin sözünün gerçekleşmesiyle alakalı birbiriyle taban tabana zıt 3 senaryo olması durumunda görülür. demekki bu sözlerin minumum 2 si batıl.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar