topluluk

1. [insb.] birbirleriyle çok sıkı işbirliği kurarak ortak bir yaşam sürdüren, büyük ölçüde ortak anlamlar dünyası, ideoloji ya da inanç çevresinde uyumlu ailelerden oluşan birlik.

2. [ulusi.] siyaset ve kurumlar toplumbilimi açısından ekonomik ve teknik yönden bütünleşmeyi, siyasal açıdan ise kademeli biçimde birleşik devletçi bir yapının oluşmasını öngören; etkinlikleri ve etkinlik alanları ulus devlet sınırlarını aşan kurum.

(alm. kommune, f, gemeinschaft, f, kommunität, f; fr. communauté, f; ing. community)

*
devamını gör...
yasal topluluklar ve yasa dışı topluluklar olarak iki koldan incelenebilir.
yasal olanı bir kenarı bırakalım ve yasal olmayana bakalım.
efendim bu parazit topluluklar gösterilerde özellikle kendilerini belli ederler. bir alana konuşlanmaları dahi vardır.
bu topluluğun bir lideri vardır en başta fakat bu sinsi asla alanda durmaz uzaktan kumanda eder.
var olan yasa dışı topluluğu bir dışarıdan bir de içeriden yönetenler vardır ki bunlar sürekli irtibat halindedir.
gruba bir yandan destek grupları destek verirken bir de seyirci grupları vardır, bu seyirciler bir şeye karışmazlar fakat yine de seyircidirler işte.
bir de psikolojik etki grupları vardır, var olan grubun dağılmaması ve derli toplu durması için milleti sürekli galeyana getirirler.
grubun orta yerlerinde pankart grupları vardır. bunlar slogan atıp pankartları heyecanlı bir biçimde sallarlar ve genelde bağırırlar.
bir de grubun ön safında eylem grupları vardır ki bunlar bizzat çevik ile karşı karşıyadır, bu grup üyeleri genelde; yaşlı, hamile kadın ve çocuklardan oluşur. böylece polis bu kısmı aşıp asıl eylemcilere müdahale edemez.
polis müdahale edeceği vakit milli marş okumaya başlarlar, kolluk kuvvetlerini kışkırtırlar ki önce karşılık karşı taraftan gelsin ve böylece kendileri taşlar ve sopalarla saldırdıklarında nefsi müdafaa yaptık diyebilsinler.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar