toplumsal kimlik

kimlik” başta sosyoloji, sosyal psikoloji, felsefe, edebiyat, siyasal bilimler, antropoloji gibi birçok bilim dalının kendi açısından ele aldığı ve değerlendirdiği temel bir kavram. terim (identity), latince "idem" kökünden türetilmiştir. türkçe'de ise "kim" soru kökünden türemiştir ve bir mensubiyeti (aidiyet), aynı olmayı, tek olmayı, hangi kişi olmayı ifade eder.

toplumsal kimliğin tanımını, bütün ulusu, toplumu kapsayan kolektif/kültürel kimlik olarak yapabiliriz. yani bireyin ait olduğu toplumsal çevrenin değerlerine, normlarına, sanatına, diline, dinine, gelenek ve göreneklerine aidiyet bilincidir diyebiliriz.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar