1960 yılında oluşmaya başlayan cinsel devrim kavramıyla tanışan türk toplumunun;

*bundan nasıl etkilendiği,
*toplum adına gerekli olup olmadığı,
*muhafazakar toplumun bu yaklaşıma bakış açısı,
*cinsel hak ve özgürlükler,
*farklı cinsel kimlik grupların bu devrim karşısındaki durumu,
*feminizmin bu aşamadaki gelişim süreci,
*erkliğin bu süreçte izlediği yol,
*istanbul sözleşmesi'nin önemi ve etkileri
gibi başlıklar altında değerlendirilmesidir.

georg büchner'in eserinden tarihi bir söz olarak günümüze kadar aktarılan ve doğruluğunu kanıtsayan "devrim, kendi çocuklarını yer" ifadesince, cinsel devrim beraberinde birçok yeni doğumlara sebep olmuş ve her yükselen sesle doğum kuşaklarında kayıplarla beraber yeni bir akım parantezi de açılmıştır. bu comün başlığı altında her paranteze uzun soluklu düşüncelerle beyanları iliştirip mümkün olduğunca farklı bakış açıları ile nâzâr etmek, cinsel devrim konusuna türlü mercekler tutarak zengin bir bilgi ve yorum sunmaktır gayretimiz...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar