türk sözlükleri

ilk sözlük divânü lügati't-türk'tür. 1073'deki bu sözlükten sonra yapılan çalışmalar mukaddimetül edeb, codex cumanicus, kitabül idrak, ibn mühenna lügatı, muhakemetül lügateyn, abuşka lügati, senglah, lügatı çağatay, türkii osmani, ahterii kebir, vankulu lügatı, tuhfei vehbi adıyla arapça/farsça/türkçe karışımlı idi.
türkçe hazırlanan ilk sözlük lehçetül lügat (esat mehmet efendi, 1732) oldu.
bundan sonra basılı sözlükler gelişti: burhanı katı, el okyanusul basit, lehçei osmani, kitabü maaniül lehçe, lügatı naci, kamusu türki, hayat büyük türk sözlüğü, temel türkçe sözlük, mükemmel osmanlı lügatı, resimli kamusu osmani, yeni türkçe lügat, resimli yeni türkçe lügatı, yeni türk lügatı, büyük türk lügatı, türkçe sözlük (tdk), ferhengi ziya, meydan larousse, okyanus, öztürkçe sözlük, büyük türkçe sözlük, temel türkçe sözlük adlarıyla yayınlandı.
bu genel sözlükler dışında özel terimler sözlükleri yayınlandı: tarama sözlüğü, derleme sözlüğü, eski uygur türkçesi sözlüğü, medeni hukuk terimleri sözlüğü, dilbilgisi terimleri sözlüğü, yazın terimleri sözlüğü gibi değişik bilim dallarına ait sözlükler yayınlandı.
yabancı dil sözlükleri olarak hem türkçeden yabancı dile, hem yabancı dilden türkçe'ye birçok sözlük basılmıştır. bunların en eskisi redhouse sözlüğü'dür. osmanlıca-türkçe sözlüklerin en tanınmışı osmanlıca-türkçe ansiklopedik lügat (ferit devellioğlu)dur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar