rönesansa kadar batıdan filozof çıkmaması ile aynı minvalde bir cevabı haiz soru. felsefeye giden yol batının klise egemenliğini kırması ile eş zamanlıdır. kliseyi ve tanrıyı ortadan kaldıran batının bir referansa ihtiyacı hasıl olmuştur ki, felsefe o ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır. bir gelenek olarak felsefenin antik yunan-araplar-endülüs-batı yolculuğu tarihsel bir gerçekliğe tekabül etse de, neşvü nema bulması ancak tanrının paranteze alındığı kapitalist medeniyetin tohumlarının atıldığı yeni dünya düzeninde olabilmiştir. felsefe yeni oluşan düzenle at başı gitmiş ve yeni düzen'in bilimi ile de paralele gelişme göstermiştir.

türkiyeden filozof çıkmama nedeni ise (adı filozof olarak geçen isimlerin rıza tevfik,ferid kam vs isimlerin sadece isimlendirmeden ibaret olduğu gerçeğini akılda tutarak) bizatihi türkiyenin ve türklerin oluşan yeni dünya düzeninin anti'si olmaları sebebi iledir. batının atılımı türkler tarafında bloke edilmeleri sebebi iledir.

yunadan tevarüs eden felfesenin gazali eli ile itibarsızlaştırılması ve selçukludan itibaren medrese geleneğinin felsefeyi dışlaması her ne kadar bazı çevrelerde felsefenin bu topraklarda oluşmamasına gerekçe olarak gösterilse de, isagoci adı verilen aristo mantığının medreselerde okutulduğu da unutulmamalıdır.

felsefeyi spor nevinden bir meşgale sananlar için, yüzlerce mesnetsiz cevap olabilir lakin en nihayetinde modern anlamda felsefe bir medeniyet problemidir ve adalet dairesi ile tasvir edilen ve kendince muhkem ebed müddet bir nizam kurduğu iddası ile mevcut olan osmanlı türkiyesinde modern felsefenin gelişmesi daha doğrusu filozof çıkması için bir neden yoktur. bu batı felsefesi gelişmelerinin osmanlı üleması tarafından takip edilmediği anlamına gelmez ve özellikle tanzimat sonra, örneğin babanzada, batı felsefesi metinleri türkçeye çevrilir.

cumhuriyet dönemi ise, tevarüs ettiği osmanlı ile aynı kadari paylaşmış ve özgün bir filozof çıkartacak vasata erişmemiştir. erişmemiştir zira tüm yapıbozuma rağmen, milli şefin grek ve batı kültürü transferine rağmen, ancak uzak bir vagonu olabildiği batı medeniyetinin lokomotifi olamadığı müddetçe, hep takip etmek ve hep yakalamak kaygısı ile zamanını geçirmiştir.devamını gör...
90 yıldır baskı altında yaşamasından ötürüdür.

geçmişi tartışamazsın çünkü mutlak kötüdür.

bu günü tartışamazsın çünkü mutlak iyidir.

yarını tartışamazsın çünkü yarını tayin etmek gibi bir yetki verilmemiştir.

en fazla batıyı taklit etmene izin vermiştir taklitçiden de filozof olmaz.
devamını gör...
türkiye'yi çok sevmiş olmalarıdır.

ah şu jeopolite harikası konumumuz yok mu. hepsi onun suçu. insanlar bu ülkeden gitmek istemiyorsa onları suçlayamazdık.
devamını gör...
karın doyurmuyor çünkü. yani şimdi bir memur ol oh ne güzel ömür boyunca garanti, sgk sı var, emekliliği var, sabah 9 akşam 5 haftasonu tatil.

filozof olunca ne oluyor? ömrün boyunca düşün. ekmek nerde? düşünüyorsun diye ekmek mi verecekler. olmaz. askerlikten sonra bir iş ve arkasından evlilik.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar