1. (Tematik)
türkler neden bozkurt'u sembol hayvan olarak seçmiştir ?

1- bozkurtlar , türk'ler gibi ataerkil bir yapıdadır . (yani ataya bağlıdır)
2- bozkurtlar , türk'ler gibi teşkilat halinde bir yaşam sürerler.
3- bozkurt sürüsünün , türk ailesindeki gibi bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz.
4- savaş şekilleri olarak benzerlik gösterirler .
( bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler , akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar , türk'lerdeki hilal taktiği burdan gelir)
5- bozkurtlar eşlerini kıskanırlar
6- karda yürüyen 40 bireylik bir sürüyü takip eden biri sadece 5-6 ayak izi görebilir. çünkü sürü önde giden lider bozkurt'un ayak izlerine basarak ilerler. 6-7 kurt bulacağınızı düşünürken koca bir sürüyle karşılaşabilirsiniz.
7- bozkurtlar , türk'lerin oldugu gibi özgürlüklerine düşkünlerdir . dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma ünvanı orta asya bozkurtlarındadır. hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.
8- tüm hayvanlarda bir yavrunun annesi yada babası ölürse yavru da ölür. fakat bozkurtlarda sürü hiyerarşisi buna müsade etmez , yavrunun hem annesi hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. diğer sürü üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.
9- bir bozkurt sürüsü sadece yiyeceği kadarını avlar , ve yine harika bir özelliktir. kuzulu koyuna saldırmazlar ( yavrusu olan bir hayvana saldırmazlar)
10- bozkurtlar , yaşadıkları coğrafyada kara kurtlarla birlikte yaşarlar. bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer. ve girdiği sürünün liderliğini alır. fakat kara kurt sürüsünden ayrılan bir kurt bozkurt sürüsüne alınmaz. bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. buna akaben , bozkurt sürüsünden ayrılmış bir bozkurtta tekrar o sürüye alınmaz.
11- erkeklerinin dişi kurtlara veya diğer dişi köpeklere kendilerine saldırsalar dahi zarar vermemesi. bizim sembolümüz, gök yeleli bozkurttur; yani “gökbörü” . bu kurt türü sadece orta asya dolaylarında yaşamaktadır. türk milleti bozkurt'u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir. türk milleti asırlarca bozkurt'laşan şahsiyetler yetiştirmiştir. bozkurt bu nedenle tarihimiz içinde bayrak olarak da kullanılmıştır bozkurt destanına göre lin halkı tarafından tüm türkler katledilir ve geriye bir tek 10 yaşında bir türk, kolları ve bacakları kesilerek bataklığa atılmış şekilde bırakılır. bunun amacı son kalan türk'ü acılar içerisinde ölüme terk etmektir. ancak son kalan çocuk, bir anne bozkurt tarafından altay dağlarına götürülür ve burada kendi sütüyle emzirilir. ayrıca bozkurt türk'ü besler ve çocuk tekrar eski sağlığına kavuşur. büyüdükten sonra bir bozkurt ile evlenen bu türk'ün 10 adet çocuğu olur ve türkler yeniden çoğalarak lin halkına, ülkesine saldırarak atalarının intikamını alırlar. türkler dünyaya yayılarak destanı devam ettirir. bu sebepten bozkurt destanı, türklerin kurt sembolünü kendilerine benimsemesi sebebiyle de yüzyıllardır türk'ler bozkurt ile sembolleşmiştir.

türkler özgürlüğüne düşkün esirliği kabul etmeyen bir millettir. türkler, savaşçı, gözü pek ve atılgan bir millet olarak tanınır. bozkurt da özgürlüğüne düşkündür. yer yüzünde evcilleştirilememiş tek hayvan orta asya bozkurdu olmuştur. bozkurt, esareti kabul etmez. bozkurdun boynuna tasma takamaz, bir yere kapatamazsınız. aksi takdirde bozkurt, intihar eder.
bozkurt'un bir diğer özelliği de yiyeceği kadar avlanır. yavrusu olan bir hayvana asla saldırmaz; leş eti yemez. bozkurtlar eşini kıskanır, bozkurtun dişisi bir kara kurtla çiftleşmez. bozkurt yaşamında tek eş seçer ve ölmeden bir başka eş aramaz. bozkurtlar liderinin emrinden çıkmaz. daima lider etrafında olur ve korumaya alırlar. bozkurt teşkilat içinde ve hiyerarşik bir düzen içinde yaşamayı seçmiştir. anne babası ölen yavru kurda sürüdeki diğer bozkurtlar sahiplenir. bu yüzden türk'ün karakteriyle uyum içinde olan gök yeleli bozkurt'u kendilerine sembol seçmişlerdir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar