üçüncü dalga feminizm

tamamen farklılıkların dile getirilmesi ile varolur.
kimlikler üzerine yoğunlaşan bir dönemdir.
"dünyâ'da 90’ların ilk yarısı, türkiye’de doksanların sonu itibariyle başladı."
devamını gör...
2. (Tematik)
üçüncü dalga feminizm, çok sayıda farklı feminist faaliyet ve araştırma kolundan oluşur. tam olarak sınırları tartışmalı olsa da genelde 1990'ların sonunda başlayıp günümüze dek geldiği kabul edilir. feminist olmayı yeniden tanımlaması çerçevesinde "bireysel" bir harekettir.

üçüncü dalga, ikinci dalga feminizmin başarısızlığı olarak değerlendirilen konulara[1] ve 1960'larla 80'ler arasında kurulan örgütler ve hareketlere tepki olarak ortaya çıktı. hareketin amaçları arasında, feminizmi farklı kimliklere sahip kadınları da kapsayacak biçimde genişletmek[2][3] ve "kadınların farklı ten rengi, etnisite, milliyet, din ve kültürlere mensup olduğunu kabullenmek" yer alır. böylece ikinci dalga feminizme bir tepki veya bu hareketin devamı olarak görülebilir.

"üçüncü dalga" terimi rebecca walker tarafından queer ve beyaz olmayan kadınlara odaklanmayı göstermek için ortaya atıldı.
https://tr.wikipedia.org/wi...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar