vedat tek


--- alıntı ---
Mimar Vedat Tek 1873 yılında istanbul'da doğŸdu. Girit'li Sırrı PaşŸa ile Türk edebiyat ve musikisinde değŸerli eserler bırakan Leyla Hanım'ın oğŸludur. Çocukluk yıllarını geçirdiğŸi konakları, o devrin en seçkin sanatçılarının toplandığŸı bir kültür yuvasıydı Küçük yaşŸlarda öğŸrenim için Paris'e gönderilen Vedat Tek, Ecole Centrale'den matematik lisansı aldıktan sonra Ecole des Beaux Arts'da mimari öğŸrenimi yaptı. Türkiye'ye dönünce mimar Kemalettin Bey ile Birlikte Türk mimarisini milletleşŸtirme çabalarına girişŸti. Sultan ReşŸat tarafından devlet başŸ mimarlığŸına atanan Vedat tek şžehremaneti Posta ve Telgraf Nezareti mimarlığŸında bulundu. Emanet Heyeti Fenniye reisliğŸi yaptı. Birinci dünya SavaşŸı'nda da Harbiye Nezareti kıtaatı fenniye başŸ mimarlığŸına getirildi. Bir yandan da Sanayi Nefise Mektebi'nde ve Yüksek Mühendislik Mektebi'nde ders veriyordu. Topkapı dışŸında bir çiftlik binası ile Yenikapı'da şžehrimaneti Kantar Müdüriyeti'nin ahşŸap iskelesi Vedat Tek'in ilk yapılarıdır. istanbul'da Yeni Postahane, Harbiye deki bazı evler, Sultanahmet'te Tapu ve Kadastro binası, Sirkeci'de Mesadet Hanı, Karaköy Denizyolları Acentesi, Fatih tayyare şžehitleri anıtı, HaydarpaşŸa ve Moda vapur iskeleleri Ankara Mebussan Kulübü, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası , eski Çankaya köşŸkü ekleri belli başŸlı eserleridir. Yapılarında plana büyük önem veren uygulamada en küçük bir toprak parçasının bile ziyan edilmemesine ve gereksiz masraflara girilmemesine dikkat eden Vedat tek, biçimsiz arsalar üzerinde uyguladığŸı planlarıyla arazinin bütün kusurlarını gizlemesini bilmişŸtir. ÇalışŸmalarında milli mimariye dönüşŸ açıkça kendini gösterir.
--- alıntı ---

*

devamını gör...

--- alıntı ---
Mimar Vedat Tek 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Girit'li Sırrı Paşa ile Türk edebiyat ve musikisinde değerli eserler bırakan Leyla Hanım'ın oğludur. Çocukluk yıllarını geçirdiği konakları, o devrin en seçkin sanatçılarının toplandığı bir kültür yuvasıydı Küçük yaşlarda öğrenim için Paris'e gönderilen Vedat Tek, Ecole Centrale'den matematik lisansı aldıktan sonra Ecole des Beaux Arts'da mimari öğrenimi yaptı. Türkiye'ye dönünce mimar Kemalettin Bey ile Birlikte Türk mimarisini milletleştirme çabalarına girişti. Sultan Reşat tarafından devlet baş mimarlığına atanan Vedat tek Şehremaneti Posta ve Telgraf Nezareti mimarlığında bulundu. Emanet Heyeti Fenniye reisliği yaptı. Birinci dünya Savaşı'nda da Harbiye Nezareti kıtaatı fenniye baş mimarlığına getirildi. Bir yandan da Sanayi Nefise Mektebi'nde ve Yüksek Mühendislik Mektebi'nde ders veriyordu. Topkapı dışında bir çiftlik binası ile Yenikapı'da Şehrimaneti Kantar Müdüriyeti'nin ahşap iskelesi Vedat Tek'in ilk yapılarıdır. İstanbul'da Yeni Postahane, Harbiye deki bazı evler, Sultanahmet'te Tapu ve Kadastro binası, Sirkeci'de Mesadet Hanı, Karaköy Denizyolları Acentesi, Fatih tayyare Şehitleri anıtı, Haydarpaşa ve Moda vapur iskeleleri Ankara Mebussan Kulübü, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası , eski Çankaya köşkü ekleri belli başlı eserleridir. Yapılarında plana büyük önem veren uygulamada en küçük bir toprak parçasının bile ziyan edilmemesine ve gereksiz masraflara girilmemesine dikkat eden Vedat tek, biçimsiz arsalar üzerinde uyguladığı planlarıyla arazinin bütün kusurlarını gizlemesini bilmiştir. Çalışmalarında milli mimariye dönüş açıkça kendini gösterir.
--- alıntı ---

*

devamını gör...
giritli sırrı paşa ve leyla saz hanım'ın oğlu olan ünlü mimarın tam ismi mehmet vedat tek olup mimar kemaleddin bey ile birlikte birinci milli mimarlık akımı'nın öncülerindendir. haydarpaşa ve moda vapur iskelesi, darül hayr, postane-i amire, cemil topuzlu köşkü, halid ziya uşaklıgil apartmanı, 2. tbmm binası ve daha birçok eseri vardır. mimarlık ve kentsel yerleşim hakkında da yazılar yazan vedat tek, 69 yaşında hayatını kaybetti.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar