visal orucu

iftar etmeksizin peşŸ peşŸe birkaç gün tutulan oruç.


visã¢l orucuyla ilgili olarak Allah rasã»lü (s.a.v)' den rivayet edilen hadisler mevcuttur. fakihler bu hadislerden istidlal ile visal orucunun hükmünü ortaya koymuşŸlardır. ancak hadislerin farklı yorumu neticesinde değŸişŸik görüşŸler ortaya çıkmışŸtır.

hz. peygamber (s.a.v) visal orucunu yasakladığŸında ashã¢b-ı kirã¢m:

"y㢠rasã»lullah! ama sen visal orucu tutuyorsun" dediklerinde hz. peygamber:

"ben sizin gibi değŸilim. ã‡ünkü ben rabbim tarafından doyurulur ve sulanırım" buyurmuşŸtur (müslim).

ashab visã¢l orucundan vazgeçmek istemeyince rasã»lüllah onlara bir gün, sonra bir gün daha visal yaptırdı. bilahare üçüncü gün hilali gördüler. bunun üzerine Allah rasã»lü (s.a.v) visal orucundan vazgeçmeyi kabule yanaşŸmamalarından dolayı onlara bir ibret dersi verircesine

"şžayet bu hilal gecikseydi size daha ziyade visal yaptıracaktım" buyurmuşŸtur (buhã¢rã®).

yine bir başŸka hadiste hz. peygamber "sizler orucunuzu öbür günün orucuna eklemeyiniz. hanginiz orucunu öbür günün orucuna eklemek isterse, nihayet onu sahura kadar ulaşŸtırsın" buyurmuşŸtur (buhã¢rã®).


devamını gör...
iftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruç.


visâl orucuyla ilgili olarak Allah rasã»lü (s.a.v)' den rivayet edilen hadisler mevcuttur. fakihler bu hadislerden istidlal ile visal orucunun hükmünü ortaya koymuşlardır. ancak hadislerin farklı yorumu neticesinde değişik görüşler ortaya çıkmıştır.

hz. peygamber (s.a.v) visal orucunu yasakladığında ashâb-ı kirâm:

"yâ rasã»lullah! ama sen visal orucu tutuyorsun" dediklerinde hz. peygamber:

"ben sizin gibi değilim. çünkü ben rabbim tarafından doyurulur ve sulanırım" buyurmuştur (müslim).

ashab visâl orucundan vazgeçmek istemeyince rasã»lüllah onlara bir gün, sonra bir gün daha visal yaptırdı. bilahare üçüncü gün hilali gördüler. bunun üzerine Allah rasã»lü (s.a.v) visal orucundan vazgeçmeyi kabule yanaşmamalarından dolayı onlara bir ibret dersi verircesine

"åžayet bu hilal gecikseydi size daha ziyade visal yaptıracaktım" buyurmuştur (buhârã®).

yine bir başka hadiste hz. peygamber "sizler orucunuzu öbür günün orucuna eklemeyiniz. hanginiz orucunu öbür günün orucuna eklemek isterse, nihayet onu sahura kadar ulaştırsın" buyurmuştur (buhârã®).


devamını gör...
sadece hz. peygamber'e ait " hasais " denilen birtakım filler vardır. bunlar ümmeti bağlayıcı değildir; hatta bunların bir kısmı onlara yasak kılınmıştır.

visal orucu da peygamber efendimiz' in hasaisinden olup ümmete yasaklanmıştır.

kişinin gönül huzuruyla ibadet etmesini engelleyecek şekilde aç ve susuz kalması caiz değildir.

cenâb-ı hak peygamberini bizim bilemediğimiz tarzda yedirir içirir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar