wikipedia

tamamen kullanıcılarının (ki yeni ergen sabiler de bu kullanıcılar arasında mevcut) aktardıklarından/bildiklerinden oluşturulmuş 'bilgiler' sunan; ve içerdiği bilgilerin bilimsel değerinin olmadığı, bilgi içerikli yazıların/biyografilerin bulunduğu bir nevi interaktif sözlük.
devamını gör...
(bkz: #2048843) (netekim)
güvenilir olmayan bilgi kayna??.

--- al?nt? ---
Oscar ödüllü Frans?z besteci Maurice Jarre, geçen Martta ölümünden sonra baz? uluslararas? büyük gazetelerde ç?kan anma yaz?lar?na göre, "Öldü?ümde hala kafamda çalan son bir vals olacak" demi?ti. Ancak gazeteler bu ??k cümleyi, internete ba?lanabilen herkesin, istedi?ini yaz?p, düzeltip, ekleyebildi?i aç?k ansiklopedi Wikipedia'dan alm??lard?.

Guardian, Independent gibi ünlü gazeteler ile BBC Music Magazine ve Daily Mail gazetesinin internet siteleri, yay?mlad?klar? anma yaz?lar?na koyduklar? bu cümleyi, internete bilgi kayna?? olarak güvenmenin ne kadar yanl?? oldu?unu göstermek isteyen ?rlandal? bir ö?renci uydurmu?tu.

University College Dublin'de okuyan 22 ya??ndaki ekonomi ve sosyoloji ö?rencisi Shane Fitzgerald, küreselle?meyle ilgili yapt??? ara?t?rma çerçevesinde, bu cümleyi bir deneme olarak Jarre'nin öldü?ünün duyuruldu?u 30 Mart gecesi hemen yaz?p Wikipedia'daki Jarre maddesine ekledi. Fitzgerald, kendi uydurdu?u bu cümleyi internet günlükleri ve baz? küçük gazetelerin kullanaca??n? tahmin etti?ini, ama büyük gazetelerin kontrol etmeden sadece Wikipedia'ya güvenerek bu cümleyi kullanacaklar?n? beklemedi?ini belirtti.

Fitzgerald, Irish Times gazetesine bugün yapt??? aç?klamada, "Ama yan?lm??t?m. ?ngiltere'nin yan? s?ra Hindistan, Amerika ve Avustralya kadar uzak yerlerdeki kaliteli gazeteler de Jarre'nin ölümüyle ilgili haberlerinde benim cümlemi kulland?lar" dedi
--- al?nt? ---
detay:
http://www.sabah.com.tr/Dun...
devamını gör...
her ne kadar sahibi ve program düşüncesi saçma olsa da yine de insanlığa fazlasıyla faydası dokunmuş güzel gönüllü ansiklopedi oluşumudur.

sıkıntılarından biri şudur; adamlar saygı unvanlarını kabul etmiyorlar. aslında ateist bir yaklaşım bu. nedir. hz. ali yazamazsın diyor. direkt ali yazacaksın. aynı şey hıristiyan düşünce uluları için de geçer. isimlerin başına saygı unvanı koyamazsın.

iyi de bre salak, ben hz. ali diyeyim sen st. petersburg de. ne olacak ki.
devamını gör...
türkler'le ilgili tüm makalelerin iranlılar veya amerikalı persler tarafından "kirletildiği" ortamdır.

bu pers wikipedia kullanıcıları, tarihteki türk devletlerinin yarısına wikipedia'daki çoğunluk güçlerini kullanarak "pers devleti" veya "büyük iran devleti" gibi tanımlar yazarlar. ne kadar türk bilimadamı veya önemli şahsiyet varsa hepsine girip türk geçen kısımları silip pers yazarlar.
devamını gör...
please read:
a personal appeal from
wikipedia founder jimmy wales

An appeal from Wikipedia founder, Jimmy Wales
Today, I am asking you to make a donation to support Wikipedia.

I started Wikipedia in 2001, and over the past eight years, I've been amazed and humbled to see hundreds of thousands of volunteers join with me to build the largest encyclopedia in human history.

Wikipedia isn't a commercial website. It's a community creation, entirely written and funded by people like you. More than 340 million people use Wikipedia every month - almost a third of the Internet-connected world. You are part of our community.

I believe in us. I believe that Wikipedia keeps getting better. That's the whole idea. One person writes something, somebody improves it a little, and it keeps getting better, over time. If you find it useful today, imagine how much we can achieve together in 5, 10, 20 years.

Wikipedia is about the power of people like us to do extraordinary things. People like us write Wikipedia, one word at a time. People like us fund it. It's proof of our collective potential to change the world.

We need to protect the space where this important work happens. We need to protect Wikipedia. We want to keep it free of charge and free of advertising. We want to keep it open – you can use the information in Wikipedia any way you want. We want to keep it growing – spreading knowledge everywhere, and inviting participation from everyone.

The Wikimedia Foundation is the non-profit organization I created in 2003 to operate, grow, nurture, and protect Wikipedia. For ten million US dollars a year and with a staff of fewer than 35 people, it runs the fifth most-read website in the entire world. I'm asking for your help so we can continue our work.

ımagine a world in which every single person on the planet has free access to the sum of all human knowledge. That’s where we’re headed. And with your help, we will get there.

Thank you for using Wikipedia. You're part of this story: please make a donation today.

Jimmy Wales

Founder, Wikipedia

http://wikimediafoundation.org/wiki/Appeal/en?utm_source=2009_Jimmy_Appeal4&utm_medium=sitenotice&utm_campaign=fundraiser2009&target=Appeal

----------------

Lütfen okuyun:
Vikipedi kurucusu Jimmy Wales'ten
kişisel bir rica


Vikipedi kurucusu jimmy wales'ten bir rica
bugün sizden, vikipedi'yi bir bağışla desteklemenizi rica ediyorum.

vikipedi'yi 2001'de başlattım ve geçen sekiz senede, insanlık tarihinin en büyük ansiklopedisini oluşturmak için yüz binlerce gönüllünün bana katılmış olması karşısında hayrete düşüyorum.

vikipedi ticari bir web sitesi değildir. tamamen sizin gibi insanlar tarafından yazılan ve finanse edilen bir topluluk yaratımıdır. vikipedi'yi her ay 340 milyondan fazla kişi kullanıyor - ki bu, internet'e bağlı dünya nüfusunun neredeyse üçte biri eder. siz de bu topluluğumuzun bir üyesisiniz.

bize inanıyorum. vikipedi'nin gittikçe daha iyi olduğuna inanıyorum. zaten bütün mesele de bu. bir kişi bir şey yazar, birileri onu biraz daha geliştirir, böylece zaman içinde yazılan şey gelişmeye devam eder. bunu bugün kullanışlı buluyorsanız, bir de 5, 10 ya da 20 sene sonra beraberce erişebileceğimiz noktayı düşünün.

vikipedi, bizim gibi insanların sıradışı şeyler yapabilme gücünü göstermektedir. vikipedi'yi kelime kelime yazanlar, bizim gibi insanlar. onu finanse edenler de bizim gibi insanlar. bu, bizim dünyayı değiştirme potansiyelimizin kanıtıdır.

bu önemli işin gerçekleştirildiği alanı korumak zorundayız. vikipedi'yi korumak zorundayız. onu ücretsiz ve reklamsız tutmak istiyoruz. onu açık tutmak istiyoruz ■vikipedi'deki bilgileri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. büyümeye devam etmesini sağlamak istiyoruz ■bilgiyi her yere yayarak ve herkesin katılımını sağlayarak.

vikipedi'yi işletmek, büyütmek, geliştirmek ve korumak amacıyla 2003'te kurduğum wikimedia vakfı, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. yıllık on milyon abd doları tutarında bütçesi ve 35'ten az çalışanıyla, tüm dünyada en çok okunan beşinci web sitesini işletmektedir. işimizi devam ettirebilmek için desteğinizi rica ediyorum.

öyle bir dünya hayal edin ki, gezegen üzerindeki her bir kişi, insanlığın tüm bilgi birikimine özgürce ulaşabilsin. bizim amacımız budur. ve yardımlarınızla, bu amaca ulaşacağız.

vikipedi'yi kullandığınız için teşekkür ederiz. siz de bu öykünün bir parçasısınız: lütfen bugün bağışta bulunun.

jimmy wales

kurucu, vikipedi

http://wikimediafoundation....
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar