yazıyı bulan adamın hiç sms atamadan ölüp gitmesi

"ca­nım oğ­lum,

mek­tup­lar dü­şü­nü­le­rek ya­zı­lır­dı. ke­li­me­ler özen­le se­çi­lir, han­gi ke­li­me­nin han­gi ke­li­me­den, han­gi cüm­le­nin han­gi cüm­le­den son­ra ge­le­ce­ği önem ta­şır­dı. sa­mi­mi­ye­tin ve de­rin­li­ğin bel­ge­le­riy­di on­lar. bir hi­tap tar­zı, bir an­la­tım es­te­ti­ği, bir kur­gu za­ra­fe­ti ta­şır­lar­dı. cep te­le­fon­la­rı­nın tuş­la­rı­na üç de­fa ba­sıp tek bir harf yaz­ma­ya baş­la­yın­ca, üç cüm­le­yi ar­ka ar­ka­ya ya­za­maz ol­duk. as­lın­da üç cüm­le­miz de yok­tu. üre­ti­ci­ler ta­biî ki bi­li­yor­lar­dı bu­nu."


(bkz: posta kutusundaki mızıka)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar