yenişehirli avni

balkanlardaki tarihi kentlerden biri olan yenişŸehirde dünyaya gelmişŸtir.istanbula geldikten sonra çeşŸitli bölümlerde memur olarak çalışŸmışŸtır.sonra bir ara bağŸdata divan katibi olarak gitmişŸtir.istanbula tekrar geldiğŸinde oğŸlunu ve eşŸini peşŸpeşŸe yitirdiğŸinden dolayı ömrünün geri kalan kısmını maddi ve manevi zorluklar içinde geçirmişŸtir.özel bir eğŸitim görmüşŸtür,batı edebiyatını çok iyi bilir ayrıca iki dil bilir.19.yüzyıl klasik türk edebiyatı temsilcilerindendir.mesneviliğŸi benimsemişŸtir.son derece alçak gönüllü bir şŸairdir.eserlerinde tasavvufi konular ağŸirlıktadır.tazminat şŸairlerinin,namık kemal ve ziya paşŸanın beğŸenisini kazanmışŸ bir şŸairdir.divan,mesnevi tercemesi ve ã¢b-name gibi eserleri vardır.
devamını gör...
balkanlardaki tarihi kentlerden biri olan yenişehirde dünyaya gelmiştir.istanbula geldikten sonra çeşitli bölümlerde memur olarak çalışmıştır.sonra bir ara bağdata divan katibi olarak gitmiştir.istanbula tekrar geldiğinde oğlunu ve eşini peşpeşe yitirdiğinden dolayı ömrünün geri kalan kısmını maddi ve manevi zorluklar içinde geçirmiştir.özel bir eğitim görmüştür,batı edebiyatını çok iyi bilir ayrıca iki dil bilir.19.yüzyıl klasik türk edebiyatı temsilcilerindendir.mesneviliği benimsemiştir.son derece alçak gönüllü bir şairdir.eserlerinde tasavvufi konular ağirlıktadır.tazminat şairlerinin,namık kemal ve ziya paşanın beğenisini kazanmış bir şairdir.divan,mesnevi tercemesi ve âb-name gibi eserleri vardır.
devamını gör...
divan edebiyatı sahasına oldukça geç girmiş bir şairimizdir. bundan dolayı da çok üzgündür. bu üzüntü onun çok şiirine yansımıştır. avnî'ye göre kimse artık divan şiiri yazmıyor, kimse işret meclisine katılmıyor. ne neyin efsunlu sesi var, ne meyin baştan çıkarıcı etkisi. lafı fazla uzatmadan bir gazelini kusurlu hafızamda kaldığı kadar yazayım(internetten aradım lakin bulamadım):

ney o ney hem-dem o hem-dem ............ değil
mey o mey alem o alem işret ol işret değil

damen-i rahmet denir bir şey silerdi eşkimi
şey o şey didem o didem rahmet ol rahmet değil

şimdi tay hatemleri sirkatle olmuş namdar
tay o tay hatem o hatem himmet ol himmet değil

avniyâ meyhaneye gittim bugün amma çi-sûd
mey o mey alem o alem işret ol işret değil.

damen: etek
eşk: gözyaşı
tay hatemleri: hatem-i taî (cömertliği ile namdar bir arap)
çi-sud: ne fayda
devamını gör...
intizâm-ı kâr için düşmenden istifsâr-ı re’y,
râh-ı firdevs-i berîni sormadır iblîs’den.

dizelerinin sahibi şair...

(herhangi bir müşkülünü düzeltmek için düşmanıyla istişare eden firdevs cennetine girmek için iblisle istişare etmiş gibidir)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar