yetim tanımlar

13881. (Tematik)
ilk insan ve peygamberdir, hz. adem'den önce yeryüzünde insan yoktur başka canlılar olabilir ama insan yoktur. yeryüzünde genel manada cinlerin hüküm sürdüğü bediüzzaman tarafından tahmin edilmiştir.
devamını gör...
13882. (Tematik)
hazreti adam den önce insan yoktur demek için elinizde bilimsel kanıtlar olması lazım? sakın kuran ı kerim i örnek göstermeyin. zira kuran ı kerimde böyle bir ibare yok. eğer tefsir okursanız aksine hz adem den önce yaşayan insansı varlıklar olduğunu görürsünüz. bu şekilde yapınca imanınız keskin olmuyor. aksine yaradılış gibi muazzam bir olguyu israiliyattan öğrendiğiniz için vebali var. kainattaki bütün varlıkların ortak bir atası var. burası net. çamuru aldı, şekili verdi, fırına sürdü, insan oldu öyle mi? sonrada şeytan geldi kandırdı. he la he. neyse. arkadaşlar boş üfürmeyin. lütfen.
devamını gör...
13883. (Tematik)
a'râf sûresi
andolsun, sizi yarattık. sonra size şekil verdik. sonra da meleklere, "adem için saygı ile eğilin" dedik. iblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. o, saygı ile eğilenlerden olmadı. ﴾11﴿

ayetten anlaşıldığı üzere çoğul bir ifade var "sizi yarattık, size şekil verdik" şeklinde adem (a.s.) ilk insan olabilir ya da olmayabilir bilemeyiz, doğrusunu Allah bilir. ama burada ve yukarıda belirttiğim tâhâ sûresi 122.ayette anlaşıldığı gibi ilk seçilen odur.

ya da aşağıdaki âl-i imrân sûresi'nde belirtildiği gibi.

şüphesiz, Allah, adem'i, nûh'u, ibrahim ailesini -soyunu- ve imran ailesini -soyunu- birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾33-34﴿

adem'in seçildiği belirtiliyor. seçilmek için alternatiflerin olması gerek.

dolayısıyla tekrar belirteyim adem ilk insan olabilir ya da olmayabilir ama kesin olarak ilk seçilen insandır diyebiliriz.

doğrusunu Allah bilir.
devamını gör...
13885. (Tematik)
evrimden kaçış yok diyen yazar...valla şaştım kaldım dünya üzerindeki farklı kan gruplarının evrimden başka açıklaması yok diyor ama fare, fil, insan ve balina gibi farklı canlıların genetik olarak açıklaması olmayan ortak bir ataya sahip oluşlarını son derece doğal karşılıyor...
devamını gör...
13889. (Tematik)
fare, fil, balina, insan, zürafa aklınıza hangi canlı geliyorsa dna sarmalı uyuşur. hiç akıl eden var mı? insana uygulanacak ilaçlar önce neden hayvanlar üzerinde denenir. doku hemen hemen uyar. yahu Allah ın varlığını haşa reddetmiyoruz. aksine büyük kudreti karşısında mum gibi eriyoruz. bir tek canlıdan koca bir evren sarmalı yaratıyor. titrememek mümkün mü? islamın ilk dönemindeki eserleri iyicene okuyunuz. aklınıza kim geliyorsa tekamül gerçeğini göreceksiniz. kilisenin evrim düşmanlığını aldık islama yamadık. yapmayın arkadaşlar. ne yaparsak yapalım evrimden kaçamıyoruz. evren beş milyar yaşında. hz adem ile başlayan ilk vahiy yedi bin yıl önce. halbuki bilimsel araştırmalar insanoğlunun yaşını on milyona götürüyor. işte orda karşımıza bir gerçek çıkıyor. nedir o gerçek? tekamül yani evrim. evrim ateistlerin can simidi değil, müslümanların Allah ın kudreti karşısında titremesi gereken bir kuvvet gerçeğidir. bunu ateistlere bırakmayın. olanca hikmetiyle bizim. Allah izah edilmeyecek hiçbirşey yaratmamış kainatta. çözeceğiz. bu vesile ile selam olsun. tekrar ediyorum hz adem den önce insanımsılar vardı. hz adem vahye muhatap olan ilk gelişmiş insandır. net.
devamını gör...
13891. (Tematik)
evet sevgili kardeşlerim,

öncelikle hepinize hayırlı paul kellermanlar dilemek istiyorum. kerata nerelerdeyse güzel tanımları vardı. ağzımızı açınca kötü olduğumuz, kafir olduğumuz, mürted olduğumuz, ölümü hak ettiğimiz söylendiği için hem kendimizi geri çekiyoruz hem de hayatta bu şekilde bir misyon yüklenmediğimiz için bu konulardan çok fazla bahsetmemeye çalışıyoruz.

yalnız ben görüyorum ki ilimden uzak insanlar o kadar açık konuşuyor ki okuduğum o süreçte kendimi cahil, işe yaramaz pisliğin teki hissediyorum tanım bitince normale dönüyorum. *


bismillah,

öncelikle nisa suresinin 82.ayeti ile başlayalım:

kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf/çelişki bulacaklardı.

bakara suresinin 30. ayet-i kerimesi ile devam edelim:

"ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeh, kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâ, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek, kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn."


koyu yazdığım kelimenin anlamı "atamak"tır. lakin bazı insanlar bu kelimeyi -belki biraz da art niyetle- yaratmak olarak tevil ediyorlar. fakat anlamı atamaktır kur'an'da bu kelime başka yerlerde de kullanılıyor birazdan örnek vereceğim.

hepimizin bildiği yaratmak kelimesi kur'an'da bu kelime ile karşılanmıyor. enam suresi 102. ayet-i kerime'de:

"zâlikumullâhu rabbukum, lâ ilâhe illâ huve, hâliku kulli şey’in fa’budûh ve huve alâ kulli şey’in vekîl."

deniyor.

fatır suresinin 39. ayetinde:

huvellezî cealekum halâife fîl ard, fe men kefere fe aleyhi kufruh ve lâ yezîdul kâfirîne kufruhum inde rabbihim illâ maktâ ve lâ yezîdul kâfirîne kufruhum illâ hasârâ.


bakara suresindeki kelime burada da kullanılıyor. Allah, insanları yeryüzüne halife kıldığını, atadığını söylüyor. bütün insanlar halife oluyor.

neml suresi 62. ayette de aynı kullanım mevcut:

emmen yucîbul mudtarra izâ deâhu ve yekşifus sûe ve yec’alukum hulefâel ard e ilâhun meallâh kalîlen mâ tezekkerûn.

çeviriyi yapanlar ne hikmetse bir tek bakara suresinde kelimeye yaratmak anlamı veriyorlar. nedeni gayet basit mealleri dönemin dünya anlayışına ve israiliyat kaynaklı dünyanın yaşı hesaplarına uydurmak.

bu kısma kadar lafın özü adem a.s'ın yaratılan ilk insan olduğunu kur'an'da bulamazsınız. böyle bir ayet yoktur. bu bir yorumdur.

***

gelelim diğer mevzulara:

arkadaşlar cennette yaratıldığını söylüyor. cennet saklı bahçe, bahçe demektir. kökü cinn'dir. bizim bildiğimiz tırstığımız cin var ya o işte. arkadaşlara adem a.s'ın cennetten indirildiğini söylüyor. cennet kur'an-ı kerim'de iki türlü kullanılır. birincisi ebedi cennet ikincisi dünyadaki bahçelerden bahsederken Allah bu kelimeyi tercih etmiş. bunun örneğini kalem suresi 17. ayette:

"innâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti iz aksemûle yasri munnehâ musbihîn."

görüyoruz. bu bahçe sahipleri kıssası çoğumuzun bildiği. Allah dünyadaki bir bahçeden cennet kelimesi ile bahsediyor. edebi cennetten de de bu şekilde bahsediyor. vs.

bu durumda adem as. indiği cennet neresidir ? dünyada bir yer midir yoksa ebedi cennet yurdu mudur ?

ebedi cennet yurdu ise -mhfz bu soruyu sana soruyorum genç *

dünyada bir yer ise bunun delili nedir ?

kur'an'daki adem as. kıssalarında belirgin bir biçimde imtihan vurgusu vardır. cennette imtihan yoktur, cennette ebedilik söz konusudur. buna kesin delil yine bir ayettir sünnetullah'ın değişmeyeceği ayeti.

bir diğer meselede indirilme meselesi. Allah, iblise ve ademe aynı lafızla hitap ediyor kur'an-ı kerim'de. "ıhbit, ıhbitu" lafızları hem iblis için hem de adem as. için kullanılıyor.

olaylar kronolojik şekilde sıralanırsa iblis'in "indirilmesi" daha öncedir. fakat ne hikmetse iblis tekrardan cennete dönüp adem as. kandırabilmiştir.

bakara suresi 61. ayette:

"ve iz kultum yâ mûsâ len nasbira alâ taâmin vâhidin fed’u lenâ rabbeke yuhric lenâ mimmâ tunbitulardu min baklihâ ve kıssâiha ve fûmihâ ve adesihâ ve basalihâ kâle e testebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr ihbitû mısran fe inne lekum mâ seeltum ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bâu bi gadabin minallâh zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayril hak zâlike bi mâ asav ve kânû ya’tedûn"

aynı kelime kullanılmıştır ama ne hikmetse kimse burada bir dünyadan başka bir dünyaya inme durumundan bahsetmemiştir. yine yeryüzündeki bir durum bu kelime ile anlatılmıştır.

***

adem as. ilk akıllı insan olma meselesi tartışılmayacak kadar açık bir meseledir. ayette Allah ona eşyayı ve isimleri öğrettiğini söylüyor ve bu konuda herhangi bir ihtilaf yok.


vs. vs. vs.


okumayacağınızdan ve uzun süreceğinden dolayı burada bırakıyorum yoksa çok daha uzun şeyler yazılır. örneğin; meleklerin adem as. hakkındaki önsezisi, halife atayacağım diyen Allah'a karşı fesadlık, bozgunculuk çıkartacak birini mi atayacaksın diye sormaları insan türü hakkında bu önsezilerinin ne demek olduğunu yeryüzündeki insan formlarının bozgunculuk, fesadlık yaptığını adem as. ile Allah'ın emirlerinin insanlara ulaşmasının başladığını vs. vs. vs.

hem yazsam da beni mürtedlik ile kafirlik ile suçlayacaksınız ardından aslında hiçbir şey bilmeyen ama çok şey bildiğini düşündüğünüz alimlerinize sarılacak onlara toz kondurmayacak "ilerki nesiller geçmişteki alimleri küçük görecek." hadisi(!) ile zafer sarhoşluğu yaşayacaksınız.

işin özü hiç uğraşamam sizlerle. buraya kadar okuyan kardeşlerim emek verdim bir favori'ye alın da anlayayım okuyup okumadığınızı.
devamını gör...
13893. (Tematik)
"biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık." diyen tin suresine göre ilk insandır. en güzel şekilde yaratılmıştır ondan öncesinde ona benzeyen formlar varsa da insan değil başka canlılardır ilk insan ve bizim atamız hz. adem'dir.

meleklerin bozgunculuk yapacaklarını varsaymalarının nedeni cennette ki hz.adem'in hüviyetini bilmesi de olabilir adem'e benzeyen bir varlık var ise adem'den önce onun vahşiliğini görmesi de olabilir fakat olaya realist yaklaşırsak melekler hz.adem (a.s) cennetteki hüviyetine ve bu hüviyetin nefis ve benzeri şeyler içermesinden ve bu nefis, istek ve arzunun adem de olmasa da ileride adem soyunda dünyada bozgunculuk çıkarabilme ihtimalinden ötürü böyle bir şey demiş olmaları meleklerin daha mantıklıdır zira meleklerin insanı, insan öncesi insana benzeyen aptal bir varlıkla değerlendirmesi saçma olur çünkü hz. adem (as) akıl sahibi ve yer yüzünde Allah'ın halifesi olabilme hüviyetine sahiptir hz. adem'i onun öncesinde ki akılsız canlılarla değil de kendi hüviyetiyle yorumlamaları elbette doğru olandır.
devamını gör...
13894. (Tematik)
okuduklarımdan çıkardığım sonuca göre kuran has kaynak ise hz adem seçilmiş, öğrenebilen yani akıllı ilk insandır. onun için Allah'ın hz adem'i mesajını kendi nesline iletmesi için seçtiğidir. ve bu insansıların içinde en güzeli hiç kuşkusuz insandır.

edit: ademden öncekiler öğrenemeyen insanımsı ise onlara insan demenin manası yok. bilinen ilk insan kuşkusuz hz adem oluyor.
devamını gör...
13896. (Tematik)
hangi lisanı kullandığını merak ettiğim ilk insan ve peygamber. babamız. [evet, buna inanıyorum. evet, hiç de bilimsel mantığa sahip bir beynim yok. evet, temelleri kabullere dayanan materyalist bilimi idrak edemeyecek kadar zır cahilim. misal cin diye bir şey yok bu materyalist bilime göre değil mi? çünkü deneylerle müspet bir satha nüfuz etmiyor bunlar. en teknolojik aletlerle incelenememiş, kimyasıydı biyolojisiydi kurcalanamamış, bu yüzden göremediğimiz, tutamadığımız kısaca duyularımıza hitap etmeyen bu varlıklar aslında yok değil mi? o halde kur'an-ı kerim' de bahsedilen, hatta bir sure adı olarak geçen varlıkları red mi edelim? bilimsel kanıt... hey Allahım ya rabbim. neyse yav. yazmayacaktım da, dayanamadım sözlük. susayım yine ben.]
devamını gör...
13897. (Tematik)
evrim basligina sarmis yazar. hocam adnan oktar bildigim kadariyla evrim teorisini ispatlayana 10 milyon tl verecem diyor bilgin olsun. evrim var diyorsun ispatlarsan zenginsin akli verdim paranin yarisini isterim.
devamını gör...
13898. (Tematik)
şimdi yazacaklarımızı itirafa mı yoksa karalamaya mı yazmalıydım ayırt edemedim. siz mesela bunu itiraf olarak kabul edebilirsiniz. gelelim halime. halime gelmekten kasıt halim de değil halime de bunu da anlamış olmalıyız.*

yazmadan edemeyen kalemim belki aylar olmuştur. tükenmez denen kalem tükenmiş. klavyem ise galiba q'dan f'e geçmiş olmalı ki yazdığım cümleler anlamsız bütünler oluyor.

neden yazmıyorum, usanmışlık. usanmışlık neden? ah şu kalemleri ve kelamları boşu boşuna siyasi boğuşmalara yazan sözüm ona usta! kalemler. tabi zamanın ilcaatı bu. günlük meselelere temas etmeden usta olunmaz. siyasi boğuşmaları gördükçe, herkesin bu menamda yazdığına baktıkça, illa ki bir taraf olunacakmış gibi kendi mesleğini, meşrebini yazanları okudukça, birbirini tekfir derecesinde vurun bre! diyerek çekilen kılınçları gördükçe -midem bulanıyor-kusasım geliyor. hakikaten burama geldi. gerçi sözlüklerin mantığı da aslında günceldir. güncel yazmazsan güncel değil diye eleştiriye maruz kalırsınız. velhasıl yazamama sebebim bu. sadece sözlük de değil aslında, etrafımdaki insanlardan da usanmışlık var. neden? yukarıda yazdıklarımın aynısı... hal-i pürmelalim(izin) ful hd görüntüsü ise şu satırlarımız:

evet, bu zamanda merakla radyo vasıtasıyla ciddi alâkadarâne küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevi pek çok zararları vardır. ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur; ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur; ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebî olur.

evet, ben kendim gördüm: lüzumsuz bir merakla mütedeyyin iken âmi bir adam, biri de ilme mensubiyeti varken, eskiden beri islam düşmanı olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve âl-i beytten seyyidler cemaatinin bir kâfire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. böyle âmi bir adamın alâkası, bir geniş daire-i siyaset hâtırı için böyle kâfir bir düşmanı, mücahit bir seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir?
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar