züzülö

türk ve altay mitolojisinde adı geçen dev kuş. zuzulo olarak da söylenirmiş.

türk söylencelerinde adı geçen devasa bir kuştur. kanadını vurunca rüzgar eser. sümerlerde zu adlı bir fırtına çıkaran kuş vardır. sümer mitolojisinde aslında fırtına tanrısı olan zu yeraltında yaşar ve istediğinde kuş kılığına girerek kanadıyla fırtınalar çıkarır. *
devamını gör...
2. (Tematik)
türk söylencelerinde adı geçen devasa bir kuştur. kanadını vurunca rüzgar eser. sümerlerde zu adlı bir fırtına çıkaran kuş vardır. sümer mitolojisinde aslında fırtına tanrısı olan zu yeraltında yaşar ve istediğinde kuş kılığına girerek kanadıyla fırtınalar çıkarır.

süzülmek (uçmak) fiili ile alakalı olabilir. moğolcada zuh, ısırmak anlamına gelir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.